Home Wat is een PBM

Wat is een PBM

Inleiding tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke Beschermingsmiddelen, vaak afgekort tot PBM, zijn een integraal onderdeel geworden in de discussie over veiligheid op de werkplek. Veel werkplekken hebben een scala aan PBM-symbolen, maar niet iedereen weet wat PBM inhoudt. Wat betekent PBM in de wereld van gezondheid en veiligheid?

In deze korte gids streven we ernaar de nuances van PBM te verhelderen en de rol ervan in het waarborgen van een veilige werkomgeving te benadrukken. Effectief beheer van PBM versterkt niet alleen de veiligheid van werknemers, maar draagt ook bij aan een vermindering van operationele kosten en efficiënter tijdsbeheer.

Definitie van PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) omvatten elk apparaat of uitrusting ontworpen om de drager te beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek. De primaire functie is om specifieke lichaamsdelen te beschermen tijdens risicovolle werkzaamheden.

Veel industrieën werken met PBM. Beroepen die potentieel gevaarlijk werk omvatten, hanteren vaak (verplichte) PBM. Sectoren waar het gebruik van PBM gangbaar is, zijn bijvoorbeeld bouw, touwtechnieken, olie & gas en hulpdiensten.

Voorbeelden van PBM zijn:

 • veiligheidshelmen
 • gehoorbescherming
 • reflecterende kleding
 • veiligheidsschoenen en -harnassen
 • thermische, weersbestendige en waterdichte kleding
 • ademhalingsbeschermingsmiddelen (ABM)

De Taal van PBM-symbolen

Werkomgevingen tonen vaak verschillende symbolen die de noodzaak van specifieke PBM aangeven. Bijvoorbeeld, borden die het dragen van veiligheidsschoenen of helmen eisen, zijn voor velen herkenbaar.

De duidelijkheid en precisie van deze symbolen zijn van het grootste belang. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid om te voldoen aan PBM-regelgeving en de veiligheid van hun personeel te waarborgen. Hier zijn enkele voorbeelden van symbolen ter illustratie:

PBM-symbolen 1
PBM-symbolen 2
PBM-symbolen 3

Veelgebruikte voorbeelden van PBM-symbolen.

De Rol van PBM in Gezondheid en Veiligheid

Zowel werkgevers als werknemers hebben de plicht om wetten en normen na te leven met betrekking tot de aanschaf, toepassing en onderhoud van uitrusting. Wanneer we over PBM in gezondheid en veiligheid praten, omvat dit deze verantwoordelijkheden naast de feitelijke uitrusting.

Effectief PBM-beheer is veelzijdig en gaat verder dan alleen het dragen van de beschermende items. Introductie of wijziging van PBM-protocollen vereist aandacht voor verschillende cruciale aspecten:

 • Documenteer een uitgebreide geschiedenis van elk uitrustingsstuk.
 • Voer en registreer regelmatige PBM-inspecties uit.
 • Zorg ervoor dat werknemers zijn uitgerust met de juiste PBM voor hun functies.
 • Verschaf werknemers gedetailleerde richtlijnen over het gebruik van de uitrusting.
 • Bevestig dat de PBM ter plaatse voldoen aan certificeringsnormen en klaar zijn voor gebruik.

Het is opmerkelijk dat vaak enkele van deze cruciale factoren over het hoofd worden gezien vanwege een gebrek aan gestroomlijnde workflows of geschikte administratieve hulpmiddelen. Het negeren hiervan kan leiden tot verhoogde operationele kosten en, nog kritischer, mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van de werknemer.

Conclusie

Effectief PBM-beheer gaat verder dan louter aanschaf. Het vereist zorgvuldige documentatie en onderhoud van elk PBM-item. Om organisaties te helpen bij het voldoen aan regelgevende benchmarks en het versterken van de veiligheid van werknemers, hebben we Inventar ontwikkeld. Dit platform maakt naadloze registratie, inspectie en implementatie van apparatuur mogelijk, terwijl het werknemers tegelijkertijd voorziet van een informatieve database over optimaal PBM-gebruik.